Privatlivspolitik for app

Generel information

Emento er glade for at du benytter Guide. Det er meget vigtigt for os, at vi respekterer og beskytter dit privatliv. Det er altid vores intention og mål at behandle dine data forsvarligt og hensigtsmæssigt.

De personlige oplysninger du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun til de formål som den Dataansvarlige har fastlagt. Men det er vigtigt, at du læser disse vilkår og betingelser omhyggeligt, så du forstår hvorfor og hvordan vi behandler dine persondata. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål i dette dokument, er du meget velkommen til at kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på følgende mail: dpo@emento.dk.

Emento er en dansk virksomhed med registreret adresse i Aarhus N:

Emento A/S CVR-nr. 37321745 Olof Palmes Allé 44, DK-8200 Aarhus N

Hvem er Emento

Emento producerer og ejer Guide, som er sammenhængende web og mobil-applikationer, der hjælper med at koordinere og navigere i forløb.

Vi tager fortroligheden omkring dine oplysninger meget seriøst og forpligter os til at beskytte dem. For at gøre det har vi fastsat procedurer, der sikrer, at din information bliver behandlet ansvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning omkring databeskyttelse og privatliv. Vi er taknemmelige for din tillid, og vil handler derefter.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilken information vi behandler, når du bruger vores Service, hvordan vi bruger den information, samt hvilke muligheder vi tilbyder dig ift. at se, opdatere og kontrollere disse oplysninger.

Hvem er dataansvarlige og databehandler

For at få adgang til Guide skal du oprette en profil. Emento er ansvarlig for at behandle dine personlige profiloplysninger på en forsvarlig og sikker måde. Emento er således dataansvarlig for din profil. Denne privatlivspolitik omhandler kun denne behandling.

I Guide får du adgang til forløb fra en eller flere afsendere. En afsender kunne fx være en organisation eller en virksomhed. Det er afsenderen af forløbet, der fastsætter formål og omfang af behandlingen af dine personlige oplysninger i relation til disse forløb. Det vil sige, at afsenderen er dataansvarlige for forløbet. Når du afgiver personlige oplysninger i Guide i relation til dit forløb, er Emento forpligtet til at følge de instruktioner, som afsenderen har udstedt (den dataansvarlige) og skal behandle dine personlige oplysninger udelukkende i henhold til den dataansvarliges formål med at tilbyde dig Guide. Det vil sige, at Emento er databehandlere for forløbet. Du finder information om databehandling ifm. med dit forløb hos den afsender som har tildelt dig forløbet.

Hvad er persondata

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, køn, telefonnummer eller tilmed billeder og dynamiske IP-adresser. Når vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din brug af Guide sikrer vi altid, at dette sker med et klart og udtrykkeligt formål og gør dig bekendt med hvilke former for oplysninger, der behandles og hvorfor oplysningerne behandles.

Hvornår behandler Emento persondata

Når du bruger Guide, vil du som oftest give informationer som navn, telefonnummer, e-mailadresse, samt øvrige informationer som er nødvendige for at Emento kan tilbyde dig Guide. Du har desuden mulighed for at indsætte et profilbillede. Vi behandler personoplysninger på følgende måde:

  • Når du downloader appen fra App Store eller Google Play Store
  • Når du opretter en profil i appen
  • Når du markerer at have læst privatlivspolitikken
  • Når du kontakter vores support

Når du interagerer med os gennem Guide-profilen behandler Emento forskellige typer af persondata og anden information som beskrevet nedenfor:

Teknisk data: Emento behandler teknisk data og persondata ved brug af appen. Emento behandler også teknisk information relateret til din smartphone (såsom: IP-adresse, enheds-konfiguration og oprindelsesland) eller relateret til Guide (såsom: log og historik over alle datatransaktioner, log og historik over handlinger).

Identifikationsdata: Emento behandler persondata, når du opretter en profil i appen. Disse data inkluderer information omkring navn, telefonnummer og sprog.

Kommunikationsdata: Hvis du sender os en forespørgsel - eksempelvis en mail med behov for hjælp - forbeholder vi os retten til at dele (uden følsomme personoplysninger), denne information internt med henblik på at afklare og respondere på din forespørgsel eller at kunne hjælpe andre brugere.

Hvornår behandler Emento persondata på vegne af den Dataansvarlige

Når du bruger Guide behandler vi personoplysninger på vegne af afsenderen på følgende måde:

  • Når du ser indhold i appen
  • Når du skriver en besked
  • Når du markerer en opgave som udført

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder ift. disse behandlinger, skal du kontakte den afsender, som har tildelt dig forløbet.

Formål med anvendelse af persondata i Guide

De oplysninger vi indsamler om dig, når du opretter en profil sker til følgende formål:

For at udbyde Servicen: Emento vil bruge dine persondata til at give dig adgang til Guide.

For at forbedre Guide: For at kunne forbedre Guide og sikre tilgængelighed til vores platform, opbevarer vi en fortegnelse over udførte handlinger i en log. Vi behandler aldrig dine data, når de kan identificere dig direkte medmindre, du har givet os samtykke til det, fx. hvis vi skal løse et problem, som du har gjort os opmærksom på.

For at kommunikere information til dig: Vi bruger dit telefonnummer til at sende en besked om godkendelse af telefonnummeret. Dette er en sikkerhedsforanstaltning.

Lovhjemmel til anvendelse af persondata: Ementos behandling af oplysninger til brug for oprettelse af profil sker med lovhjemmel i Databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra a eller b.

Persondata til tredjepart

Korrekt håndtering af dine personoplysninger er meget vigtig for Emento.

Personlig Data vil ikke blive delt eller på anden vis tilgået af tredjepart ud over til Emento, som behandler data samt udvalgte og betroede underdatabehandlere som vi samarbejder med for at kunne levere Guide til dig. Informationer kan blive videregivet til underdatabehandlere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med login-administration samt hosting.

Det er Ementos opgave, som en del af den behandling Emento foretager på vegne af den dataansvarlige at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor sikrer vi altid, at vores underdatabehandlere garanterer, at dine personoplysninger er beskyttet.

Opbevaring af persondata i Guide

I Guide opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du bruger Guide. Vi beholder og bruger også dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores aftaler. Emento er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller offentliggørelse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organisation. For at sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til persondata. For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder både instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, samt mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Dertil skal alle medarbejdere i Emento følge interne procedurer og regler omkring håndteringen af persondata. Der bliver også løbende gennemført træning i og omkring korrekt håndteringen af personoplysninger. NB din brug af internetudbyder vil være omfattet af nogle andre særskilte betingelser for brug. Vær særligt opmærksom på, at internetudbyderens håndtering af data ikke er omfattet af denne privatlivspolitik og dermed ikke er Ementos ansvar.

Sletning af persondata i Guide

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Profilen slettes når den ikke længere er aktiv. Du kan til enhver tid anmode om sletning via appen.

Dine rettigheder

Som bruger af Guide kan du ved forespørgsel få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Hvis dine profiloplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet. Du kan selv rette oplysningerne i din profil direkte i appen Hvis du har afgivet et samtykke, skal du vide at det er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage direkte i appen. Vi behandler i udgangspunktet ikke Persondata fra børn under 13 år. Da profilen valideres med 2-faktor autentifikation af telefonnummeret, kan vi dog ikke være sikre på at profilen ikke tilhører et barn under 13 år. Hvis man får kendskab til at et barn under 13 år har oprettet en profil i Guide-appen, skal man straks kontakte os. Du kan til enhver tid indgive en klage til en tilsynsmyndighed angående vores behandling af dine persondata. Den danske tilsynsmyndighed er Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Datatilsynet kan også kontaktes på mail: dt@datatilsynet.dk.

Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, så kontakt os gerne på:

Emento A/S Olof Palmes Alle 44 DK-8200 Aarhus N E-mail: dpo@emento.dk Telefon: +45 72 22 70 70

Du har også mulighed for at kontakte vores eksterne DPO:

DPO Danmark ApS Højbro Plads 10 DK-1200 København K E-mail: dpo-emento@dpo-danmark.dk Telefon: 77 34 46 00 www.dpo-danmark.dk/dpo-hotline