3 tips til god medarbejder onboarding

Onboarding af den nye medarbejder behøver ikke være så svær, når det bare bliver sat i de rigtige rammer fra starten
Onboarding
Natasha Engelbredt
Natasha Engelbredt
5 minutters læsning

Værdien af god medarbejder-onboarding er stor, da det kan bidrage til at øge medarbejdertilfredshed og -performance, reducere omkostningerne ved træning og oplæring, samt øge hastigheden, hvormed nye medarbejdere bliver fuldt integreret i virksomheden. En vellykket onboardingproces kan også bidrage til at skabe en positiv arbejdspladskultur og øge følelsen af tilhørsforhold hos medarbejderne.

Her får du 3 tips til den gode medarbejder-onboarding:

Skab en velkomstpakke, der fokuserer på den enkelte medarbejder

En velkomstpakke, der er skræddersyet til den enkelte medarbejder, kan være med til at skabe en positiv oplevelse og følelse af tilhørsforhold fra starten. Pakken kan indeholde ting som et velkomstbrev, en introduktion til virksomheden og dets kultur, en oversigt over de vigtigste ansvarsområder og mål for den nye medarbejder, samt information om de kolleger, der vil være de nærmeste samarbejdspartnere.

Det kan også være en god idé at inkludere noget personligt i pakken, såsom en gave eller en lille hilsen fra ledelsen for at vise, at virksomheden sætter pris på den nye medarbejder.

En velkomstpakke, der tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders specifikke behov og interesser, kan bidrage til at gøre den første tid i virksomheden så glidende og nem som muligt, og samtidig sætte den nye medarbejder i stand til at finde sig til rette og føle sig velkommen fra starten.

Giv nye medarbejdere en mentor eller en "buddy"

En mentor eller en "buddy" kan være en stor hjælp for nye medarbejdere i deres første tid i virksomheden. En mentor er en erfaren medarbejder, der kan fungere som rådgiver og støtte for den nye medarbejder, mens en "buddy" er en kollega, der kan være med til at vise den nye medarbejder rundt og introducere ham/hende til kolleger og arbejdsrutiner.

At have en mentor eller en "buddy" kan være med til at gøre den nye medarbejder mere tryg i sin første tid i virksomheden, da han/hun har nogen at støtte sig til og spørge til råds. Det kan også bidrage til at øge følelsen af tilhørsforhold og medarbejderengagement, da den nye medarbejder føler sig set og værdsat.

Det kan være en god idé at sætte en mentor eller en "buddy" på plads allerede inden den nye medarbejder starter, så der er nogen, der kan byde den nye medarbejder velkommen og vise ham/hende rundt på første arbejdsdag. Det kan også være en god idé at planlægge regelmæssige check-ins med mentoren eller "buddy’en" i den første tid, så der er mulighed for at stille spørgsmål og få hjælp og rådgivning.

Brug digitale værktøjer til at få medarbejderen godt i gang hjemmefra

Med den digitale revolution er der blevet skabt mange nye muligheder for at gøre onboarding af nye medarbejdere nemmere og mere effektiv. Der findes i dag et væld af digitale værktøjer, der kan hjælpe med at få den nye medarbejder godt i gang hjemmefra, inden han/hun starter i virksomheden.

Et eksempel på et digitalt værktøj, der kan være nyttigt i onboarding-processen, er et Learning Management System (LMS). Et LMS er en digital platform, der gør det muligt at tilbyde træning og oplæring online. Dette kan være en god måde at sikre, at den nye medarbejder er godt forberedt, inden han/hun starter i virksomheden, og samtidig kan det reducere omkostningerne ved træning og oplæring.

Guide er sådan et LMS. Hvis du vil vide mere om, hvordan Guide kan hjælpe dig til nemt at lave individuelt tilpassede onboarding forløb, så kontakt Morten på morten@emento.dk eller +45 12345678