Checkliste for inddragelse af virksomhedskultur i onboardingprocessen

Lær, hvordan du integrerer virksomhedskulturen i din onboardingproces med denne praktiske guide og checkliste.
Checkliste for inddragelse af virksomhedskultur i onboardingprocessen
Natasha Engelbredt
Natasha Engelbredt
5 minutters læsning

Hvis du vil sikre, at dine nye medarbejdere hurtigt bliver komfortable og velorienterede, er det centralt at integrere virksomhedskulturen i din onboardingproces.

Key Takeaways:
  1. Virksomhedsværdier er grundlæggende i onboardingprocessen

  2. Mentorer og ledelsesmøder forstærker forståelsen af virksomhedskulturen

  3. Kontinuerlig uddannelse og feedback sikrer kulturel integration

Følgende guide tilbyder en praktisk checkliste til at gøre netop dette:

1. Udarbejd og del dine virksomhedsværdier

At gøre dine virksomhedsværdier klare og let forståelige er et vigtigt første skridt. Disse bør være en del af onboarding, så nye ansatte hurtigt lærer, hvad virksomheden prioriterer. I skal derfor altid starte med jeres hvorfor. Jeres hvorfor, skal begrundes med hvorfor I gør, som I gør i organisationen, før I taler om hvordan og hvad. Ved at sikrer medarbejderen får 'context before content', kan I skabe rammen og meningen med arbejdet, før I forklarer hvordan I løser opgaverne. Nye medarbejdere stræber som noget af det første efter mening med arbejdet, og ved at formidle jeres hvorfor som det første i onboardingprogrammet, kan I hurtigt give medarbejderen en stærk følelsesmæssigt fortælling at spejle sig i.

2. Præsenter nye ansatte for lederteamet

At møde ledelsen personligt giver de nye medarbejdere en chance for at lære virksomhedens ledelsesstil at kende og stille eventuelle spørgsmål. Det skaber samtidig også transparens omkring ledelseslaget, hvilket gør vejen hertil for medarbejderen mindre distanceret.

3. Tilvejebring en mentorordning

At have en mentor kan give nye ansatte en personlig forbindelse til virksomhedens kultur. Mentoren kan illustrere, hvordan kulturen kommer til udtryk i dagligdagen. En mentor er en erfaren kollega, der har til opgave at rådgive, give sparring, vejlede og coache den nye medarbejder. En mentor er en der gerne vil dele ud af sine erfaringer og kompetencer for at støtte en anden persons udvikling. Det er dermed ikke ligegyldigt hvem I jeres team der udpeges til at være mentor. En mentor skal besidde evnen til at vidensdele og være opsøgende hos den nye medarbejder. De skal have en reel interesse i at bidrage til deres udvikling. Hvis I som organisation bliver gode til at dyrke mentorordningen som en del af jeres kultur, bliver det over tid også en fælles interesse at kunne give god vejledning til nye kollegaer.

4. Planlæg sociale aktiviteter

Sociale arrangementer kan gøre nye medarbejdere mere afslappede og velkomne. De kan også være en uformel måde at præsentere virksomhedens kultur på. I kan derfor med fordel planlægge en fredagsbar, en middag eller en fælles aktivitet, som kan samle folk og gøre det muligt at samles om mere uformelle aktiviteter. Det kan hjælpe til at en ny medarbejder hurtigere bliver en del af det sociale fællesskab på arbejdspladsen.

5. Lever kontinuerlig træning og feedback

Ongoing uddannelse om virksomhedskulturen er afgørende, da kulturen kan ændre sig over tid. Regelmæssig feedback hjælper også de nye medarbejdere med at forstå, hvordan de passer ind i virksomhedskulturen. Her kan I bede prioritere at have en fast struktur for feedback, eller I kan vælge en mere behovbaseret tilgang til feedback, hvor medarbejderne kan byde ind ud fra et løbende behov for feedback og træning.

Fordelene ved en fast struktur, er at de sikrer alle medarbejderne lige muligheder for feedback. Ulemperne kan være, er der går for længe mellem et reelt behov for feedback og den planlagte dag for feedbacken. Fordelene ved en behovbaseret tilgang til feedback er, at medarbejderne løbene kan tage ansvar for egen udvikling og få feedback når behovet er til stede, hvilket fremmer læringen for medarbejderen betydeligt. Ulempen kan være, at ikke alle medarbejdere har lyst til eller husker at efterspørge feedback. Her har lederen en opgave I følge op ved de, der er mindre tilbøjelige hertil.

6. Vis virksomhedskulturen i praksis

Dette kan være casestudier, rollespil eller deling af succesrige projekter, der illustrerer virksomhedskulturen i aktion. Jo mere I lader kulturen blive italesat i det arbejde der udføres og formår at samstemme jeres hvorfor med den praktiske håndtering af opgaver, jo mere vil medarbejderne adaptere og agere ud fra kulturens normer.

7. Fremme åben dialog

Opfordre nye medarbejdere til at stille spørgsmål og deltage i diskussioner om virksomhedskulturen. Dette kan hjælpe dem med at få en dybere forståelse og engagere sig mere i kulturen. Ved at fremme mulighederne for at have åben dialog på arbejdspladsen, kan I bidrage til at sikrer medarbejderenes psykologiske tryghed. Det giver i sidste ende mere tilfredse medarbejdere og en mere produktiv arbejdsplads.

Ved at bruge denne guide som udgangspunkt, kan du skabe en onboardingproces, der klart kommunikerer din virksomhedskultur og sætter dine nye medarbejdere op til succes fra deres første dag.