DBU: UddannelsesGUIDE

Video motiverer og bringer os tættere på dommerne

Sådan udtaler Jakob Bille, dommerchef i DBU, sig om den uddannelsesGUIDE, DBU har lavet på Guide-platformen til nyuddannede dommere.

DBU stod over for den problemstilling, at de i en lang årrække har oplevet et stort frafald af nyuddannede dommere, og samtidigt er det blevet sværere at tiltrække nye til uddannelsen. Konsekvensen var derfor, at flere ungdomsfodboldkampe blev aflyst eller dømt af uautoriserede dommere.

Hvad er god dommer-kommunikation 2.0?

Med Guide begyndte DBU at gå anderledes til værks. De begyndte at anse de nye dommere - som gennemsnitligt er midt i 20'erne - for en konkret kommunikationsmålgruppe, der har brug for målrettet og appetitlig information lige dér, hvor de befinder sig.

Den nye uddannelsesGUIDE, som i dag supplerer grunduddannelsen af dommere og kan anvendes op til et år efter endt uddannelse, har fået det formål at understøtte læringsforløbet og tilmed skabe stærkere tilknytning til DBU.

GUIDE dbu case
Jakob Bille
"Det sværeste er at gøre op med, hvordan vi altid har gjort det. Vi har altid kommunikeret via vores nyhedsbrev og vores e-mails. Og så har vi sagt, at nu er al informationen ude, så nu må de gøre som det selv passer dem. Vi er meget mere agile og fleksible nu. Vi kan reagere hurtigere nu ved at få nogle små informationer ud."
Jakob Bille
Dommerchef
DBU

Dommer-kommunikation som disciplin er således taget til nye højder DBU's organisation, hvor frivillige og såvel som professionelle superliga-dommere, breddedommere, udvikler-dommere mv. har bidraget til at skabe det rette indhold til uddannelsesGUIDEN - oftest i form af videoer.

"Man skal tænke meget over, hvordan budskaberne bliver kommunikeret ud. Jeg er fuldstændig vild med video-delen. Jeg tror, at man skal tænke i, at det ikke bliver langhårede tekster. Langt de fleste budskaber kan nemt formidles via en kort videosekvens. Eller et billede med nogle få statements."
Jakob Bille
Dommerchef
DBU
Jakob Bille

Videoerne filmes med et håndholdt kamera - eller det kamera, der findes i en smartphone. På den måde kan alle i DBU, uafhængigt af, hvor de befinder sig, lave en kort video, der kan lægges ind i GUIDEN via Guide-platformens digitale værktøjer.

På 6 måneder har tilknytningen til DBU forbedret sig markant

DBU har foretaget kvantitative undersøgelser blandt de nyuddannede dommer, der har brugt uddannelsesGUIDEN:

  • 63 % er enig eller meget enig i, at Guide-appen gav dem et godt overblik over uddannelsesforløbet
  • 69 % synes, at Guide-appen er nem eller meget nem at bruge
  • 66% er enig eller meget enig i, at Guide-appen fik dem til at føle sig velkommen som dommer i DBU

Som noget nyt og uventet, benytter dommerne i høj grad beskedfunktionen i appen til små som store spørgsmål til DBU. Spørgsmålene giver DBU indsigt i dommernes behov for information og sparring - en ny indsigt, som DBU noterer sig mhp. at opdatere uddannelsesGUIDEN, så alle nye dommere kan få gavn af svarene.

Jakob Bille
"I forhold til én af vores målsætninger om at få knyttet vores dommere tættere på organisationen, er vi helt sikkert kommet et stort skridt videre. Der er en meget tættere dialog med de nye dommere, hvor der tidligere var dialog på halvårlig basis. Nu er vi nærmest i ugentligt dialog med de enkelte dommere via Guide app'en. Jeg vil blive overrasket, hvis tallene ikke også er blevet bedre ift. fastholdelse."
Jakob Bille
Dommerchef
DBU

Fodboldklubberne og deres frivillige står for skud nu

Indtil videre har én HR-medarbejder stået for at vedligeholde uddannelsesGUIDEN samt svare på indkomne beskeder fra alle nye dommere i hele Danmark. På sigt skal ansvaret decentraliseres til de lokale HR-afdelinger for at sikre ejerskab ud i organisationen. Dertil venter en intern udbredelse, da Guide-platformen kan bruges til alle former for læringsforløb over tid.

"Med de erfaringer, vi har gjort med dommer-afsnittet, så tror jeg, at vi har set lyset i at udbrede Guide både ift. DBU's kommunikation med vores interessenter, altså fodboldklubberne, men også at gå yderligere ud ift. klubberne og deres frivillige. Det kan være spillere, trænere og hele organisationen ude i klubberne. Det er jeg ret overbevist om."
Jakob Bille
Dommerchef
DBU
Jakob Bille