Gødstrup: Onboardingforløb

Nyt akutsygehus: Ensretning af onboarding sparer tid.

Hvad gør man, når to sygehuse skal fusionere til ét - og mange, nytilkomne medarbejdere samtidig skal onboardes?

Det nye Regionshospital Gødstrup har siden sin indvielse i 2022 valgt at gentænke og tilpasse sin tilgang til onboarding af nyansatte.

På Gødstrup Regionshospital skal onboardingen leve op til 2 ting

Med Guide er ambitionen at skabe læringsforløb, der øger trygheden for alle nytilkomne medarbejdere; de skal føle sig forberedte og kompetente til at starte i sin nye stilling på sin nye arbejdsplads. Samtidig skal afdelingen, der tager imod en ny kollega, kunne vide sig sikre på, at den nytilkomne er blevet grundigt introduceret og er parat til at indgå i det faglige samarbejde.

Hør, HR-chef Lasse Plougstrup Hansen sætte ord på onboardingens formål, og hvad Guide gør grundlæggende anderledes, når det kommer til at hjælpe mennesker gennem nyt stof.

Samling på opdateret organisatorisk og stillingsrelevant indhold

At gentænke eksisterende materiale og tilgang er sundt og svært på én gang. Processen blev indledt med udvalgte medarbejdere fra staben på hospitalet, bl.a. HR-afdelingen, Kommunikation og Ledelsessekretariatet. Fra den indledende workshop, hvor den organisatoriske del af onboarding-forløbet blev tilrettelagt frem til, at hospitalets projektgruppe havde udarbejdet indholdet dertil, gik 2 uger.

Efterfølgende har hospitalets afdelinger selv koblet deres stillingsrelevante indhold på læringsforløbet. Det være sig introduktion til de specifikke arbejdsopgaver og nøglekollegaer, men også indhold af lavpraktisk karakter såsom ferieregler, frokostordning, sociale arrangementer mv, så den nye medarbejder klædes fuldt på.

Indholdet formidles gennem små videoer, tekststykker, billeder og direkte links, så informationen er let-spiselig og altid kan genfindes, når behovet opstår.

Én skræddersyet guide kan passe til mange - så tid spares

På 6 måneder blev Guide implementeret på samtlige afdelinger, afsnit og klinikker på hospitalet, og i dag er løsningen fuldt ud integreret som en fast del af tilbuddet til nye medarbejdere.

Hør, hvordan brugen af Guide sparer dem tid:

Fremadrettet: Flere faggrupper i organisation kan styrkes med Guide

Flere afsnit er gået i gang med at anvende Guide til træning og kompetenceudvikling af deres medarbejdere. Således giver Guide hospitalet mulighed for at gøre greb om det hastigt voksende behov for vidensdeling og læring hos medarbejderstaben, som Lasse Plougstrup Hansen uddyber i filmen herunder. Hospitalet træder dermed ind i en ny epoke, hvor læringsforløb, som der findes et utal af i klinisk praksis, understøttes af principperne omkring blended learning, og hvor hospitalet kombinerer digitale læringsplatforme med undervisning og træning i praksis.