Region Midt IT: OnboardingGUIDE

Den trygge onboarding starter 26 dage før første arbejdsdag.

Region Midt IT laver onboardingGUIDEs til deres nye medarbejdere og gør dermed op med mails og mapper, der før skabte en barriere for en relationsskabende kommunikation - og ikke mindst umuliggjorde at drage fordel af perioden op til første arbejdsdag.

Lysten til at lære nyt er størst her

Netop i tidsrummet mellem kontraktunderskrivelse og første arbejdsdag viser undersøgelser, at den kommende medarbejder er allermest motiveret for at få indsigt i sin kommende arbejdsplads og forberede sig på, hvad der kommer til at ske i opstartsperioden. Med en onboardingGUIDE tildelt som app, kan den nyansatte tilgå praktiske informationer, læring og svar på store som små spørgsmål, som Region Midt IT har erfaret, at de nyansatte har gavn af.

Funktionen, der giver tryghed og indsigt

Dertil sørger Region Midt IT for, at den nyansatte føler sig imødekommet, idet den ansættende leder eller mentor kan tage kontakt til den nyansatte - og vice versa -via app'ens beskedfunktion. Det kan være større spørgsmål som små spørgsmål, der kan rumstere i hovedet på en nyansat, og hvor en etableret kanal ifm. en onboarding vidner om, at det er OK at tage kontakt. Går samme spørgsmål igen, er det et signal om, at indholdet i GUIDEN bør opdateres. Kvalitative undersøgelser fra Region Midt IT viser, at langt størstedelen af de nyansatte oplever en tryg start og professionel onboarding. De føler sig forberedt til første arbejdsdag og som en del af teamet inden de er startet.

Med Guide har Region Midt IT således taget et bevidst valg om, at alle nye medarbejdere skal have en tryggere start og den bedst mulige introduktion til organisationens kultur og værdier forud for første arbejdsdag, som efterfølgende medvirker til, at medarbejderen hurtigere kommer i gang med at løse sine opgaver. En tryggere og effektiv onboarding er et uundgåeligt led i bedre fastholdelse af medarbejdere i Region Midt IT.

Tina Guldhammer
"Denne onboarding har effektiviseret vores arbejdsprocesser, men jeg er allermest stolt af, at den opfylder vores behov og ambition om at skabe en tryg start for nye medarbejdere."
Tina Guldhammer
Områdeleder i Organisationsudvikling
Region Midtjylland IT
"Dialogen er jo ikke lige så lang, når de kommer, fordi de har en forforståelse, så derfor kan vi jo spare noget tid. Man behøver overhovedet ikke at være IT specialist for at sidde og udvikle den her app eller være med til at producere indhold til den. Det er et meget intuitivt og nemt system at lave indhold i."
Janne Damgaard
HR-konsulent
Organisationsudvikling, Region Midtjylland IT
Janne Damgaard
Astrid Krog Basse
"Jeg følte det var et sejt sted, man skulle ind og arbejde fordi de gjorde noget ekstra for ens medarbejdere. Og også det her med, at de var lidt visionære. Jeg synes det var meget high-tech. Det giver jo super god mening at gøre det på den måde."
Astrid Krog Basse
Nyansat
Arkitektur & Design, Region Midtjylland IT
"Jeg synes den gav et godt overblik over det som jeg ikke vidste noget om i forvejen. Jeg følte mig mere en del af noget. Det var ikke så man kom som helt fremmed og mødte ind første dag."
Lars Pedersen
Nyansat
LUNA, Region Midtjylland IT
Lars Pedersen